kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

KontaktSortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | roku | popularności | cytowań | pobrań | 
198 - Kunasz M., (2016), O Ekonomicznej Akademii Seniora, Przegląd Uniwersytecki, nr 4-6.
201 - Kunasz M., (2017), Determinanty wybranych dysfunkcji personalnych, Marketing i Rynek, nr 4.
202 - Kunasz M., (2018), Determinanty szans na karierę w przedsiębiorstwie - wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 512.
204 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2017), Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów - wybrane aspekty, Marketing i Rynek, nr 11.
196 - Kunasz M., (2016), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, Volumina, Szczecin.
177 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Raport po VI edycji konkursu "Młody Inwestor", w: red. T.Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
181 - Kunasz M., (2015), Czynniki sprzyjające prawdopodobieństwu szkolenia w organizacji, w: red. K.Włodarczyk, Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy, Volumina, Szczecin.
183 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Determinanty wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności na rynku pracy - wyniki badań, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
187 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
188 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
191 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań , w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
193 - Kunasz M., (2017), Determinanty równości szans w sferze personalnej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu, w: red. P.Zwiech, Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, Volumina, Szczecin.
197 - Kunasz M., (2017), Pochwały i nagany na stanowisku pracy w świetle wyników badań, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, Volumina, Szczecin.
199 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2016), Stan przedsiębiorczości w Polsce - wybrane aspekty, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
200 - Zwiech P., Kunasz M., (2016), Dochody gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych na tle ogółu gospodarstw - analiza komparatywna, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
205 - Zwiech P., Kunasz M., (2017), Makroekonomiczne determinanty nierówności ekonomicznych, w: red. P.Zwiech, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Volumina, Szczecin.
189 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
190 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
194 - Kunasz M., (2016), BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
203 - Kunasz M. (red.), (2017), Instrumentarium zarządzania procesowego, Volumina, Szczecin.
208 - Kunasz M. (red.), (2017), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Volumina, Szczecin.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl