kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

KontaktSortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | roku | popularności | cytowań | pobrań | 
1 - Kunasz M., (1997), Elementy kształtujące motywację do pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 195.
102 - Kunasz M., (2009), Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics and Sociology, Vol. 2, No. 1.
132 - Kunasz M., (2008), VAIC(tm) Method - Identifying Links Between Human Capital Investment and the Efficiency of Creating Added Value by Enterprise Assets, Journal of International Studies, Vol. 1, No. 1.
140 - Kunasz M., (2013), Pomysł biznesowy studentów i bariery wiedzy w jego wdrażaniu, e-mentor, nr 5.
143 - Kunasz M., (2013), Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 34 t.II.
23 - Bernat T., Kunasz M., (2003), Stawianie na młodych (inwestorów), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4.
24 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Młodzi inwestorzy na start, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
25 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Kreowanie młodych inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3.
35 - Kunasz M., (2005), Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 382.
43 - Kunasz M., (2006), Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC(tm) - wyniki badań, Problemy Jakości, nr 3.
51 - Kunasz M., (2006), Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1.
58 - Kunasz M., (2006), Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 10.
61 - Kunasz M., (2006), Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, Management and Business Administration. Central Europe, nr 6.
66 - Kunasz M., (2006), The Analysis of Systems of Professional Training and Development in Enterprises Quoted on Warsaw Stock Exchange, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 5.
7 - Kunasz M., (2000), Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 285.
91 - Kunasz M., (2008), Naśladowca - GPW, Rynek Kapitałowy, nr 10.
10 - Kunasz M., (2000), Vademecum inwestora giełdowego, ZARR, Szczecin.
109 - Kunasz M., (2009), Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP, Printgroup, Szczecin.
111 - Kunasz M., (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
112 - Kunasz M., (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
117 - Kunasz M., (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
118 - Kunasz M., (2010), Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin.
119 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
120 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
129 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Misiak S., Zwiech P., (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały dydaktyczne, Instytut Nauk Społecznych, Szczecin.
13 - Kunasz M., (2001), Inwestycje w XXI wiek - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody inwestor", ZARR, Szczecin.
130 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Misiak S., Zwiech P., (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały szkoleniowe, Instytut Nauk Społecznych, Szczecin.
134 - Kunasz M., (2013), Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin.
136 - Kunasz M., (2005), Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego (praca doktorska), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
14 - Tarczyński W., Kunasz M., (2002), Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, ZARR, Szczecin.
145 - Kunasz M., (2013), Html - to takie proste, Economicus, Szczecin.
147 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
148 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
15 - Kopycińska D., Kryk B., Kunasz M., Włodarczyk-Śpiewak K., (2002), Analiza struktury wydatków młodych gospodarstw domowych w świetle mikroczynników, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
16 - Tarczyński W., Bernat T., Kunasz M., (2003), Młody Inwestor, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
3 - Białasiewicz M., Kunasz M., (1996), Przewodnik do studiowania Ekonomiki Przedsiębiorstw, Tessa, Szczecin.
30 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J., (2004), Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
32 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Raport z badań dotyczących przedsiębiorczości studentów w województwie zachodniopomorskim, , .
34 - Kopycińska D., Kunasz M., Korpysa J., Poteralski J., Zwiech P., (2005), Model pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego pracowników - teoria i praktyka, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
38 - Bernat T., Kunasz M., (2005), Raport po VII edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
55 - Kunasz M., Niemczynowicz B., Poteralski J., Zwiech P., (2006), Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
6 - Kunasz M., (1999), Tajniki gry giełdowej - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody Inwestor", ZARR, Szczecin.
62 - Kopycińska D., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J., Zwiech P., (2006), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
64 - Kunasz M., (2006), Raport po VIII edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
73 - Kunasz M., (2007), Raport po IX edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
85 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
86 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Survey of Students' Entrepreneurship - Methodological guide, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
96 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Survey of Students' Entrepreneurship - Summary, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
103 - Kunasz M., (2009), Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej, w: red. E.Okoń-Horodyńska, R.Wisła, Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
105 - Kunasz M., (2009), Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, w: red. J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny, Koniunktura gospodarcza, C.H.Beck, Katowice.
110 - Kunasz M., (2009), Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań", w: red. D.Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
113 - Kunasz M., (2010), Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. K.Piech, Kryzysy finansowe - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
116 - Kunasz M., (2010), Kontekst instytucjonalny przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle międzynarodowych badań komparatywnych, w: red. D.Kopycińska, Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
12 - Kunasz M., (2001), Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: red. T.Bernat, Konkurencja - mity i fakty - materiały konferencyjne, Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa-Katowice-Szczecin.
121 - Kunasz M., (2010), Konkurencja doskonała, w: red. D.Kopycińska, Mikroekonomia, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
122 - Kunasz M., (2011), Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - teoretyczne i empiryczne aspekty implementacji zarządzania procesowego w organizacjach, w: red. T.Bernat, Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Człowiek, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
123 - Kunasz M., (2011), Analiza relatywnej siły fali odbicia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po zakończeniu kryzysu subprime, w: red. K.Piech, K.Wierus, Ostatni światowy kryzys finansowy, tom III, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
126 - Kunasz M., (2012), Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
127 - Kunasz M., (2012), Ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
128 - Kunasz M., (2012), Zmiany w finansowaniu abonamentowym a wyniki działalności gospodarczej podmiotów radiofonii publicznej, w: red. W.Jarecki, Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikrokonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
135 - Kunasz M., (2012), Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych, w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
144 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2013), Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A., w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
149 - Jarecki W., Kunasz M., (2013), Przegląd aktualnej tematyki badawczej w dziedzinie kapitału ludzkiego , w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
150 - Jarecki W., Kunasz M., (2013), Przegląd bibliograficzny literatury przedmiotu z dziedziny kapitału ludzkiego, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
151 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zasady opracowania prac licencjackich i magisterskich, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
152 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Tematyka prac z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
153 - Kunasz M., (2013), Wykorzystanie badań ankietowych w pracach licencjackich i magisterskich, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
154 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Samozatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
155 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2013), Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
156 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zróżnicowanie PKB per capita a udział ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
157 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Gospodarka odpadami w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne, Economicus, Szczecin.
158 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012, w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
160 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Nierównomierność rozkładu dochodów a poziom zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
161 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
17 - Kunasz M., (2003), Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, w: red. K.Piech, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
172 - Kunasz M., (2014), Stopień formalizacji działalności szkoleniowej organizacji w świetle wyników badań, w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
173 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2014), CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
174 - Kunasz M., Zwiech P., (2014), Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach, w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
18 - Kunasz M., (2003), Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
19 - Kunasz M., (2003), Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A., w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2 - Kunasz M., (1998), Współzależność giełd światowych w kontekście wpływu procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: red. T.Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
20 - Kunasz M., (2003), Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
21 - Kunasz M., (2003), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: red. D.Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
22 - Bernat T., Kunasz M., (2003), Konkurs Młody Inwestor szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań, w: red. T.Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
27 - Bernat T., Kunasz M., (2004), "Young Investor" - pro-entrepreneurship project popularising knowledge on economics: concept, research results, w: red. , Society and consumption: economic-managerial and social-cultural factors, , Vilnius-Brno-Hamburg-Kaunas-Ryga-Sopron.
28 - Kunasz M., (2004), Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych - wyniki badań empirycznych, w: red. W.Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
29 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Partnerstwo biznesu i nauki w rozwoju regionu zachodniopomorskiego na przykładzie projektu "Młody Inwestor", w: red. J.Karwowski, Partnerstwo w regionie. Samorządy, organizacje, mieszkańcy, , Szczecin.
31 - Kunasz M., (2004), Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy), w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
33 - Kunasz M., (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: red. A.Manikowski, A.Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
36 - Kunasz M., (2005), Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education, w: red. M.Kokocińska, Contemporary Economy, Printshop, Szczecin.
37 - Kunasz M., (2005), Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. D.Kopycińska, Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
39 - Kunasz M., (2005), Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity, w: red. T.Bernat, Economic Issues in Practice, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
41 - Kunasz M., (2006), Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
42 - Kunasz M., (2006), Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5 - Kunasz M., (1999), Program Powszechnej Prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?, w: red. D.Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
60 - Kunasz M., (2006), Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy, w: red. K.Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
63 - Kunasz M., (2006), Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
65 - Kunasz M., (2006), Ilościowa analiza procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, w: red. M.Kruszka, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Printgroup, Szczecin.
70 - Kunasz M., (2007), Przegląd metod szkoleniowych "on the job", w: red. J.Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
71 - Kunasz M., (2007), System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie - zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników, w: red. J.Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
75 - Kunasz M., (2007), Pomiar efektywności działań szkoleniowych, w: red. J.S.Kardas, Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
78 - Kunasz M., (2007), Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, w: red. D.Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
81 - Kunasz M., (2008), Entrepreneurship in chosen European countries, w: red. J.Korpysa, M.Kunasz, Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
82 - Bernat T., Kunasz M., (2008), Polish case, w: red. J.Korpysa, M.Kunasz, Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
83 - Kunasz M., (2008), Methodological Aspects of the Research, w: red. T.Bernat, Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
84 - Kunasz M., (2008), Entreprising Behaviour, w: red. T.Bernat, Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
93 - Kunasz M., (2008), Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, w: red. D.Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
95 - Kunasz M., (2008), VAIC(tm) Method - Identifying Associations Between the Investments in Human Capital and Efficiency of Creating Added Value by Assets of Enterprise, w: red. Y.Bilan, Y.Yamko, Enlarged European Economic Area: Ukrainian-Polish Context, FIS, Kyiv-Ternopil.
99 - Kunasz M., (2009), Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC, w: red. E.Skrzypek, A. Sokół, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
133 - Kunasz M. (red.), (2012), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
159 - Kunasz M. (red.), (2013), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
175 - Kunasz M., (2014), Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
67 - Kunasz M. (red.), (2006), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" organizowanej w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
97 - Korpysa J., Kunasz M. (red.), (2008), Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
98 - Kunasz M., Skrzypek E. (red.), (2009), Determinants of innovativeness, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl