kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Aktualności

konsultacje w sesji i sesji poprawkowej

2020-01-27

03.02.20 i 24.02.20 w godz. 11.30-13.00Nowe oceny w bazie

2020-01-17

Są już w bazie dostępne oceny dla grup stacjonarnych z przedmiotu Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Linki dostępowe zostały wysłane poszczególnym grupom.Nowe oceny w bazie

2020-01-11

Oceny z przedmiotów Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim i Zarządzanie procesami (studia niestacjonarne) są już dostępne w bazie.Nowy rok akademicki!

2019-10-01

Witam w nowym roku akademickimKonsultacje w nowym roku akademickim

2019-10-01

Konsultacje w nowym roku akademickim odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.45 - 15.15.konsultacje w sesji i sesji poprawkowej

2019-06-26

19.07.04 10.00-11.30
19.07.08 12.00-13.30
19.09.16 12.00-13.30
19.09.25 12.00-13.30nowe oceny w bazie

2019-06-15

są już dostępne oceny kolokwium z przedmiotu "Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa".Konsultacje w semestrze letnim

2019-02-27

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w poniedziałki w godz. 9.15-10.15 oraz 11.45-12.15.Konsultacje w sesji i w sesji poprawkowej

2019-01-25

04.02 godz. 12.30-14.00
11.02 godz. 10.00-11.30
25.02 godz. 12.00-13.30 (sesja poprawkowa)Nowe oceny w bazie

2019-01-18

W bazie dostępne są oceny z zaliczenia wykładu z przedmiotu "Motywowanie i rozwój pracowników" (studia stacjonarne)Nowe oceny w bazie

2019-01-17

W bazie są dostępne oceny zaliczenia wykładu - grupa rynek nieruchomościNowy rok akademicki

2018-10-01

Witam w nowym roku akademickim - konsultacje w tym semestrze - środa 9.15-10.15 oraz 11.45-12.15Konsultacje w sesji i w sesji poprawkowej

2018-06-25

04.07 16.00-17.30
11.07 16.00-17.30
18.09 16.00-17.30
25.09 16.00-17.30
Nowe oceny w bazie

2018-06-18

Oceny zip są już w bazieNowe oceny w bazie

2018-06-11

Są dostępne oceny z Zarządzania procesami na DiZMKonsultacje w semestrze letnim

2018-02-28

Poniedziałki 11.45-12.15 oraz 13.45-14.45Konsultacje w sesji

2018-01-26

Konsultacje w sesji:

02.02 11.00-12.30
06.02 12.00-13.30
27.02 12.00-13.30
Nowe oceny w bazie

2018-01-16

W bazie są dostępne oceny z egzaminu zerowego z przedmiotu Zarządzanie procesami.Nowe oceny w bazie

2018-01-16

Dostępne są już oceny dla kierunku Rynek nieruchomości - przedmiot Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.Nowe oceny w bazie ocen

2017-12-22

W bazie ocen są już dostępne oceny dla grupy BN niestacjonarneKonsultacje w semestrze zimowym

2017-09-27

Wtorki 12.00-13.30Terminy konsultacji w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej

2017-06-14

03.07 13.45-15.15
10.07 13.45-15.15
04.09 13.45-15.15
11.09 13.45-15.15
18.09 13.45-15.15Oceny raportów z przedmiotu "Zarządzanie procesami"

2017-05-30

Oceny są już dostępne w bazie ocenKonsultacje w semestrze letnim

2017-03-01

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.45-15.15Nowe oceny w bazie

2017-02-02

Są już dostępne wyniki egzaminu z Zarządzania procesami.Nowe oceny w bazie

2017-01-30

W bazie dostępne są wyniki kolokwium grupy stacjonarnej na Bezpieczeństwie wewnętrznymKonsultacje w sesji

2017-01-30

Konsultacje w sesji:

01.02.2017 godz. 16.30-18.00
06.02.2017 godz. 10.30-12.00
22.02.2017 godz. 11.30-13.00Nowe oceny w bazie

2017-01-19

W bazie są już oceny z przedmiotów Zarządzanie procesami i Zarządzanie kapitałem ludzkimOceny raportów z przedmiotu "Zarządzanie procesami"

2017-01-17

są już w bazieNowe oceny w bazie

2016-12-23

W bazie dostępne są wyniki kolokwium grupy niestacjonarnej na Bezpieczeństwie wewnętrznymNajnowszy artykuł w czasopiśmie "Nauka"

2016-12-16

Polecam uwadze Państwa mój artykuł, który ukazał się w najnowszym numerze (4) czasopisma "Nauka" (10 puntów MNiSW) pt. "Analiza zbiorowości ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych w przekroju instytucjonalnym".Najnowszy artykuł w czasopiśmie "Polityka Społeczna"

2016-11-15

Polecam uwadze Państwa mój artykuł, który ukazał się w najnowszym numerze (8) czasopisma "Polityka Społeczna" (12 puntów MNiSW) pt. "Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności".Najnowszy artykuł w czasopiśmie "Organizacja i Kierowanie"

2016-10-17

Polecam uwadze Państwa mój artykuł, który ukazał się w najnowszym numerze (3) czasopisma "Organizacja i Kierowanie" (14 puntów MNiSW) pt. "Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji".Nowy rok akademicki

2016-09-30

Witam w nowym roku akademickim.
Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl